RENT A COOK


De grénge Schapp proposéiert Iech iwwert d'Wanterméint vu sengem Service Rent a Cook ze profitéieren.

Bestellt Iech fir e speziellen Ulooss de Kach an d'Haus.

 

Bei Intressi sti mir Iech zur Verfügung a géifen eis freeë mat Iech zesummen Äert kulinarescht Evenement ze Gestallten.