"de grénge Schapp" eng alternative Plaatz, maat engem écologeschen, sozialen, kulturellen an sportlechen Sënn.

 

 


Horaire Kiosk

 

 

                 Abrëll                            Freides bis Sonndes 11:00-19:00 Auer

                 Mai                                Mëttwochs bis Méindes 12:00-21:00 Auer 

                 Juni                               Mëttwochs bis Méindes 12:00-21:00 Auer

                 Juli                                Mëttwochs bis Méindes 12:00-20:00 Auer

                 August                         Mëttwochs bis Méindes 12:00-20:00 Auer

                     September                  Mëttwochs bis Sonndes 12:00-19:00 Auer

                     Oktober                       Samsdes a Sonndes     12:00-19:00 Auer

 

         Feierdeeg ass de Kiosk emmer fir Iech op!