"de grénge Schapp" eng alternative Plaatz, maat engem écologeschen, sozialen, kulturellen an sportlechen Sënn.

 

 


op der Insel*         de Kiosk & d'SUP Station

Horaire Kiosk

 

 

                  Abrëll                             Freides bis Sonndes 11-19:00 Auer

                 Mai                                Mëttwochs bis Méindes 11-20:00 Auer 

                 Juni                                Mëttwochs bis Méindes 11-20:00 Auer

                 Juli                                Mëttwochs bis Méindes 11-20:00 Auer

                 August                            Mëttwochs bis Méindes 11-20:00 Auer

         Feierdeeg ass de Kiosk emmer fir Iech op!